Der er nu ikke specielt stor forskel imellem EUR-paller & en europalle

At én europalle kan udstå halvandet T, kan du vente under almindelige forhold. Du skal dog ej blive nervøs, er dine lastvarer alligevel vægtigere. Tre stablede paller , www.jyskpalleimport.dk/default.asp, giver eksempelvis en tolerance på cirka fire og et halvt T. At lægge flere træpaller på hinanden og sålunde forstærke pallernes tolerance, kan du i stedet nemlig. Det bør imidlertid ikke være denne evne, som forårsager, at du benytter en europalle og ikke EUR-pallerne, da EUR-pallerne er i besiddelse af en lignende tolerance og endvidere, ligesom europaller, er til gavn for miljøet. For eksempel bliver palletyperne begge ISPM-15 verificerede, hvilket vil sige, at pallerne er varmebehandlede og blåstemplede efter den valide standard. Denne behandling reducerer muligheden for, at du kommer til at overbringe insekter samtidig med din last.

Derfor er der kun ét at erklære, hvilket er, at du uanset hvilke paller, du beslutter dig for, kan vide dig sikker på at få stabile træpaller! EUR-pallerne er jo rimelig dyrebare som returpaller, og det vil sige, at du reelt låner pallerne og ganske enkelt kan levere dem tilbage i det øjeblik, du ikke længere har brug for dem.

Hvis der tales om varetransport, skabes der jævnligt en udveksling af forskellige meninger vedr. den mest velegnede løsning. Hvorimod de andre tilstedeværende bedst kan lide fly eller tog, vælger enkelte for eksempel skibe. At det uagtet selve fragtningsmetodens art er vigtigt med robuste paller i excellent kvalitet, som det fragtede gods kan opbevares på undervejs, er ligegodt gældende for alle. I netop denne situation opstår det gamle spørgsmål: Er det en europalle eller EUR-paller, som er bedst…? Eftersom EUR-paller reelt har ret meget til fælles med en europalle, er det typisk relativt vanskeligt at fastlægge.