Månedsarkiv: april 2017

Har nogle af jer ever snydt med fraværsregistrering og timeregistrering på studie/job?

I dag er jeg ik typen som fupper, men det skete med fraværsregistrering - danmade.dk/produkter/fravaersregistrering, dengang da jeg tog min bachelor. På det tidspunkt foregik timeregistrering - danmade.dk, ved at et papirdokument skulle leveres rundt i auditoriesalen, hvor alle noterede sit navn og ellers ville vi få fraværsregistrering. Nogle tilfælde har jeg i forbindelse med det sat kryds ved navne for mine veninder, såfremt de ikke måtte arbejde og ikke kunne komme til en times undervisning.

Umiddelbart efter bagefter gymnasietiden var jeg på en arbejdsplads, hvor der også var timeregistrering. Ideen var ikk fraværsregistrering men med det formål at holde styr på vores mødetid ret præcist. En rimeligt praktisk arbejdsgang, for med det udgangspunkt blev vi givet penge for lige præcis de timer, vi havde arbejdet i ugen.

For tiden er jeg i en virksomhed, hvor fraværsregistrering og timeregistrering atter er formålstjenstligt. Fraværsregistreringen er på arbejdet i dag enklere og desuden online digitalt siden mine sidste erfaringer og timeregistreringen er ikke noget der generere opgaverne på jobbet. Lønsedlen er altid ulastelige med timeregistrering. Den digitale moderne tidsregistrering som vi har i dag har jeg afgjort en god indstilling over for.